GEOSCANDIC a/s

SIDE SCAN SONAR    (SSS)

Klik for information !

GEOSCANDIC a/s kan tilbyde at undersøge forholdene på havbunden ved anvendelse af sidesøgende sonar (SSS), eksempelvis:

  • Sejladshindringer, f.eks. sten

  • Vrag

  • Havbundstyper ("sedimenttyper")

  • Antal sten fordelt på størrelse ("stenoptælling")

To eksempler !

Understående er vist to eksempler på sonarregistreringer.
Indsamlede sonardata er efterbehandlet i sonarprogrammet SideView, der er udviklet af Geoscandis a/s.

Ved anvendelse af SideView kan der fremstilles detaljerede "lydfotos" af forholdene på havbunden, eksempelvis af vrag som vist på sonarbillede 1, og af sten som vist på sonarbillede 2.

Bemærk, at genstande på havbunden kaster en skygge ("akustisk skygge"), som var de belyst med en lysgiver.

Klik på billedet for detaljeret visning.

Stort skibsvrag på blød bund. Bemærk det tydelige trawlspor.

Klik på billedet for detaljeret visning.

Se Artiklen "Lydfoto af Havbunden"
i bladet Geologisk Nyt

Stenet bund i Øresund - Flinterenden.

Lydfoto af havbunden  -
Af O. Bendixen, H. Holdam og C.R. Kjaer, red. GeologiskNyt. Efter interview med Henning Christoffersen, Geoscandic A/S
En detaljeret viden om havbundens beskaffenhed er ofte nødvendig i forbindelse med off-shore-entreprenørarbejde. Det kan dreje sig om rør- og kabellægning eller større anlægsarbejder som havne- eller brobyggeri. Til kortlægning af hav-bunden bruges ofte Side Scan Sonar. Hvis scanningen udføres med moderne digitalt udstyr, kan meget nøjagtige informationer om havbundsforholdene beregnes.

Kontakt vores kontor for nærmere information og eventuelt et uforbindende tilbud.