GEOSCANDIC a/s

KYSTUNDERSØGELSER

Klik for information !

Sikring og overordnet planlægning af kyststræk-ninger kræver et indgående kendskab til kyster-nes dynamik, materialerne på kysten, dybdeforandring m.m..

Geoscandic a/s har siden 1980 udført detail
undersøgelser af kystforhold, eksempelvis af Vestsjællands Amts kyster (ca. 600 km kyststrækning), området omkring Egense ved indsejlingen til Limfjorden, af kysten fra Strandby til Frederikshavn, Vejrø øst for Samsø m.m..

Kystundersøgelser omhandler typisk understående emner:

 • Kystlinievariationer

 • Erosions- og tillandingsområder

 • Transportretninger og mængder

 • Materialer på kysten (sand, grus, sten m.m.)

 • Kystens udviklingsretning (prognose)

 • Kysttype(r)

 • Høfder, herunder type, tilstand og effekt

 • Bølgeforhold (se Kysthydraulik!)

 • Marine bygværkers nær- og fjerneffekt

 • Klitnedbrydning

 • Vegetations- og strandtyper

 • Fotodokumentation

 • GIS

De danske kyster er en stor ressource for landet, ikke alene naturmæssigt men også i økonomisk henseende.

For at kunne fastholde turistmassen og det for landet gunstige valutatilskud, er det i planlægningsmæssigt henseende nødvendigt at fokusere på de langsigtede foran-dringer af kyst- og strandkvaliteten, og specielt de uheldige forandringer, der kan medføre en forringet strandkvalitet.

Kontakt vores kontor for nærmere information og eventuelt et uforbindende tilbud.