GEOSCANDIC a/s

KYSTHYDRAULIK

Klik for information !

Kendskab til kysthydrauliske forhold er vigtig eksempelvis ved:

 • Havneudvidelse

 • Besejlingsforhold

 • Havneudvidelsers indvirkning på kystforholdene

 • Etablering af kunstig sandstrand eller ø

 • Kystsikring

 • Bevaring af arkæologiske vrag og bopladser

 • Bevaring eller genskabelse af ålegræsområder

En kysthydraulisk undersøgelse består typisk af en bestemmelse af bølgeforhold og bølge- og strømbetinget materialevandring. Eksempelvis bestemmelse af:

 • Bølgeorthogonaler

 • Brændingslinier

 • Energitætheder

 • Bølgefronter

 • Bølgehøjder

 • Orbitalhastigheder

 • Sedimentets mobiliseringsgrad og mængde

Geoscandic a/s har programpakker, der åbner mulighed for kortlægning af de nuværende forhold, samt mulighed for modelsimulering til klarlæggelse af sam-spillet mellem kystforhold og hydraulik, eksempelvis nuværende eller påtænkt havnebyggeris indvirkning på nærliggende kyststrækninger og ændrede dybde-forholds betydning for bølge- og energiforhold.

Kontakt vores kontor for nærmere information og eventuelt et uforbindende tilbud.