GEOSCANDIC a/s

JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR  PARCELHUS

Klik for information !

En jordbundsundersøgelse kan afklare, om en byggegrund kan betragtes som normalt bæredygtig, eller om eksempelvis revnedannelser i en eksisterende bolig skyldes, at boligens fundering er utilstrækkelig.

Jordbundsundersøgelse ved sætningsskadet hus

INGEN SKADE PÅ BEDE OG GRÆSAREALER

GEOSCANDIC kan tilbyde at udføre jordbundsundersøgelser med boreudstyr, der ikke kræver iværksættelse af specielle adgangsforanstaltninger, og som ikke forvolder skade på bede og græsarealer m.m.. Med vores boreudstyr kan selv meget svært tilgængelige grunde undersøges.

HURTIG MUNDTLIG ORIENTERING
Straks efter borearbejdets afslutning kan vi mundtligt give en orientering om de konstaterede forhold. Den endelige konklusive rapport vil typisk kunne foreligge indenfor en uge.

Undersøgelse af opboret jord for forurening

FORURENING
Registreres der under borearbejdet, at jorden er forurenet f. eks. med olie, benzin m.m., anføres dette i den geotekniske rapport. Såfremt det ønskes, kan der iværksættes nærmere undersøgelse af den konstaterede forurenings beskaffenhed og omfang. Endvidere kan vi tilbyde at foretage undersøgelser for eventuelle skadelige tungmetaller i jorden og for eventuelle rester efter sprøjtegifte (pesticider).

Er der mistanke om, at der ved eksisterende bolig er udslip af olie fra jordtank på grund af tæring eller brud på ledning, kan vi tilbyde at udføre undersøgelser til af- eller bekræftning af mistanken.

Kontakt vores kontor for nærmere information og eventuelt et uforbindende tilbud.