GEOSCANDIC a/s

ER GRUNDEN FORURENET     Hvad kan jeg gøre ?

Klik for information !

Er der tale om en pludselig opstået forurening, f.eks. opstået ved påfyldning af olie på oliefyrstank, er det vigtigt, at der handles hurtigt for at begrænse forure-ningens udbredelse.

Kontakt Falck eller Brandvæsen, der har materiel, kapacitet og erfaring til at begrænse forureningens udbredelse.

Kontakt ligeledes Kommunen og informer "miljøtil-synet" om forureningen.

Følg kommunens råd og vejledning !

Kontakt forsikringsselskab !

_________


Er  der tale om eller formodning om en gammel forurening, eksempelvis stammende fra spild gennem tiderne, eller en forurening med tungmetaller, tjærestoffer (PAH'er) eller pesticider (sprøjtemidler) kan  en orienterende forureningsundersøgelse komme på tale.

Kontakt kommunen eller et konsulentfirma for råd og vejledning.

Ejer man den grund, der ønskes undersøgt, skal man være opmærksom på, at tilvejebragt viden kan medføre, at grunden registreres som forurenet ved myndighederne (Kommune, Amt m.m), hvilket kan medføre, at grundens værdi forringes betydeligt.

I dette tilfælde kan det stærkt anbefales, at man sætter sig ind i bestemmelserne i "Jordforureningsloven," alternativt, at man får loven udlagt af et kompetent konsulentfirma eller af en advokat.

Råd og vejledning uden ansvar

For nærmere information se informationssiden:

"Forurening, Olie, benzin m.m."

De er altid velkommen til at kontakte Geoscandic a/s for en uforpligtende drøftelse også udenfor normal arbejdstid.

Tlf. 86 224866

Kontakt vores kontor for nærmere information og eventuelt et uforbindende tilbud.